fujar3_zpodpol

Dostupné na

spotifyamazon musicdeezergoogle play

Podrobnosti

Pod Poľanou od nepamäti vyrastali vynikajúci speváci a muzikanti, ľudia spätí so svojim rodiskom telom i dušou. Hrdí na svoju ma Poľanu, na svoj domov a svoju rodnú zem. Fujara – kráľovský hudobný nástroj, ozdoba našich salašov, nepochybne patrí Podpoľancom. Hráèi na tento ľudový hudobný nástroj sú srdcom čistí a otvorení, sú citovo viazaní k tomuto malebnému kraju, kde ich očarilo dedičstvo ich otcov. Na Podpoľaní sa kedysi vyrábali fujary nielen vyrezávané, vybíjané či vypaľované, ale i čisté, nezdobené. Tak ako aj čas išiel dopredu, tak i majstri ľudového umenia, akými boli Jožko Rybár, Martin Ľupták Sanitrár, Imrich Weis, Juraj Ďurečka a mnohí ďalší, obvinuli tento nástroj do krásy kvetov, či motívmi našich salašov. Touto nahrávkou chceme podnieti ľudí k hre a spevu, súčasne však aj ukázať, že spomenutí vynikajúci interpreti majú na Podpoľaní nasledovníkov.

Túto nahrávku venujeme pamiatke fujaristov, ktorí už nie sú medzi nami.

Kúpiť CD