krizo jubilejny

Dostupné na

spotifyamazon musicdeezergoogle play

Podrobnosti

Známy spevák Podpoľania, uznávaný odborník v oblasti botaniky, lesník, veľký znalec Poľany. Medzi širokou verejnosťou (ktorá často ani nevie o jeho akademických tituloch) je azda najuznávanejším spevákom tohto kraja

Ako odborník má nemalý podiel na tom, že územie Poľany bolo zaradené do svetového dedičstva UNESCO ako biosférická rezervácia.

Milan Križo zostal Poľane a kraju pod Poľanou nadovšetko verný aj svojimi piesňami. Po piesňach iných oblastí nesiahal. Ako spevák vyniká nielen vyhraneným repertoárom, ale aj jedinečným interpretačným majstrovstvom a osobitým prejavom typickým pre Podpoľanie. Piesne v jeho podaní oslovia každého. Sú jeho výpoveďou, vyspievanými príbehmi zo života. Široká verejnosť i odborníci veľmi výstižne ocenili jeho spevácke majstrovstvo a kvality, keď mu už pri vstupe na folklórnu scénu udelili nepísaný titul “P á n spevák“. Je pochopiteľné, že záujem o spoluprácu s ním prejavili okrem BROLNu aj ďalšie špičkové profesionálne telesá z oblasti ľudovej hudby, najmä Orchester ľudových nástrojov z Bratislavy (OĽuN), rozhlasové i televízne štúdiá, ľudové hudby. Významnou mierou prispel aj k formovaniu Folklórnych slávností pod Poľanou a je tiež jedným z osnovateľov vzniku ľudovej hudby Ďatelinka. Dodnes patrí k jej najvýznamnejším sólistom – spevákom. Roky akoby vôbec neubrali na jeho umeleckom majstrovstve. Práve naopak, svoj život napĺňa tvorivými aktivitami. K nim patria aj kolekcie nahrávok piesní z Podpoľania, na ktorých ho sprevádza ľudová hudba Štefana Molotu, či kolekcie nahrávok s ľudovou hudbou Ďatelinka, Detvanček, Pecníkovci, či Vrchárskym orchestrom a ďalšími.

Životné jubileum Milana Križa je príležitosťou pre vydanie CD z nahrávok, ktoré realizoval vo vydavateľstve AKCENT. Album Jubilejný ZLATÝ VÝBER je poctou a symbolickým poďakovaním tomuto jedinečnému bardovi podpolianskej ľudovej piesne.

Kúpiť CD