Neveľký kus zeme od Detvy po Hriňovú, dedinky, usadlosti, lazy vo vrchoch… Je to domov nádherných spevov, ktorým Anna Šatanová načúvala od narodenia. Pospevovala si ich od dievockých liet a čím ďalej, tým častejšie sa prostredníctvom nich vracia k svojim koreňom.

To, čo dostala Anka do vienka doma, v Korytárkach, si podvedome uchováva ako najcennejší tromf interpretačného umenia. Prirodzený ľudový prejav, kultivovaný a štýlovo čistý. Dozrievaniu jej speváckeho umenia prospela dlhoročná spolupráca s ľudovou hudbou Ďatelinka. Predník Ondrej Molota dokonale rozumel hudobnému mysleniu spevákov ľudových piesní na Podpoľaní. Anna Šatanová našla v Ďatelinke a súbore Detva živnú pôdu pre svoj talent. Neskôr, keď dorástla ľudová hudba Detvanček pod vedením Jaroslava Hazlingera, akoby sa zopakovala tvorivá spolupráca dvoch skvelých individualít, speváčky a primáša. Jaro sa v mnohom stal nástupcom svojho muzikantského vzoru a v koľajách vychodených slávnou Ďatelinkou putuje s detvianskou pesničkou podnes, ruka v ruke s Annou Šatanovou.

Po albume Milka vychádza titul Nôty moje najmilšie. Annu Šatanovú sprevá- dza ľudová hudba s predníkmi Jaroslavom Hazlingerom a Ondrejom Molotom. Na violách hrajú Peter Mikulec a Milan Hronček s cimbalistom (bratrancom) Milanom Hrončekom a kontrabasistom Braňom Hanesom. Spoluúčinkuje dievčenská spevácka skupina vysokoškolského folklórneho súboru Poľana, ktorý vedie Anna Šatanová pri Technickej univerzite vo Zvolene

Spieva Anna Šatanová
Spoluúčinkujú: Dievčenská spevácka skupina FS Poľana (5,15); Jaroslav Hazlinger – spev (11)
Ľudovú hudbu vedie Jaroslav Hazlinger a Ondrej Molota
Husle: Jaroslav Hazlinger, Ondrej Molota
Violy: Peter Mikulec, Milan Hronček
Cimbal: Milan Hronček
Kontrabas: Branko Hanes

 1. Čo mám robiť / Ej, veď je čerešnička
 2. Čo sa v svete deje / Keď som išla cez ten zelený háj
 3. Pod našim oblôčkom
 4. Keď som ja jabåčka ráňala / Keď som išla po tej Detve
 5. Môj zelený veniec / Môj zelený veniec / Mati moja, mati / Ten môj vianok zelený
 6. Jaj, bože môj, prebože môj
 7. Šípová ružička kvitne z jara / Vyriastol mi pod oblôčkom
 8. Bodaj sa zlámala
 9. Tichý vietor pofukuje
 10. Jahoda, jahoda
 11. Pred naším domom
 12. Fialôčka modrým kvitne / Zligotala sa hviezdička
 13. Tej noci bila jedna hodina
 14. Pozdola Hriňovej
 15. Zahrajte mi túto: Zahrajte mi túto / Koho rada vidím / Každá žena dobre robí / Mužičku, mužičku / Keď som bola taká chorá / Môj muž, to je dobrý človek / Vyspala som sa iste