„Ďatelinka – Zlatý výber 1“ predstavuje jedinečnú kolekciu tradičných slovenských ľudových piesní. Tento album prináša výber z bohatého repertoáru ľudovej hudby Ďatelinka, ponúkajúc poslucháčom autentické a živé interpretácie.

Jozef Výbošťok (3,7,11); Milan Križo (4,7); Eva Faklová (5); Viera Berkyová (8,12); Anna Klimová (10);
Jozef Smutný (11); Anna Šatanová (12); Ján Močko (13); Elena Baculíková (14); Ján Poničan-Kubík (7);
Ján Dúbrava (7); Igor Kovačovič (7); Ján Mráz (7)
Ženská spevácka skupina pod vedením Veroniky Golianovej (1)
Dievčenská spevácka skupina (12)
Ľudovú hudbu Ďatelinka vedie Ondrej Molota.

 1. V tej Detve má môj milý pekný domček
 2. Po drábsky
 3. Nebudem sa ja ženiť / Načo mi je, načo / Pekný vták, veselý / Opýtaj sa Baláža
 4. Prečože ma môj bača klial / A tam dolu pod jedličkou
 5. Vtedy môjho synka vzali / Čože som, bože môj, taká prenešťastná / Povej, vetrík, povej / Rozšír sa, stromečku
 6. Nôty skríža
 7. Rozkazovačky z Detvy: Ani mi tí hudci / Dneska som na doline / Na zelenej pažiti / Ej, nôcky moje, nôcky / V zelenom hájičku / Pásla Anička / Javoria, vraj, javoria / Poľana, Poľana / Čakajte ma, mamko moja / Ja som sám, jediný / Hej, či sa mi to zdalo / Ešte ja raz do vás pôjdem / Keby tieto hory
 8. Keď som išla z kostola
 9. Strigônske melódie
 10. Ľalia, ľalia, ruža prekvitala / Načo ste ma, mama moja
 11. Rozkazovačky: Keď som išou z Piešťa / Dneska ja spievam / V zelenej úboči / Kto je pod obločkom / Zahraj mi, muzika, pekne / Čo sa Mališovci takoví boháči
 12. Žartovné piesne z Detvy: S obyčajou bol zrodenou / čo sa stalo v jednom dome
 13. Zahrajte mi, zahrajte / Pri brode na vode
 14. Po doline tichý vetrík veje / či zhora, či zdola
 15. Rabovali Turci