Fujarové trio Javorová húžva vzniklo v roku 2002 pri folklórnom súbore Bystrina v Banskej Bystrici, kde i doteraz pôsobí a s ním vystupuje po celom Slovensku i v zahraničí. Účinkuje v zložení Ing. Ján Kulfas, Michal Fiľo a Daniel Mudrák. Jeho repertoár tvoria valaské a pastierske piesne sprevádzané fujarami, píšťalkami, koncovkami, gajdami a drumbľou.

Javorová húžva v roku 2003 vítala Sv. Otca Jána Pavla II. v Banskej Bystrici, bola pri otváraní výstavy fotografií z návštev Sv. Otca na Slovensku na veľvyslanectve v Ríme, sprevádzala predstaviteľov mestského zastupiteľstva Bojníc pri nadviazaní spolupráce medzi mestom Bojnice a obcou Rosta pri Turíne v roku 2004, bola pri otvorení výstavy etnografického múzea v Martine, pri otvorení výstavy popredných slovenských módnych návrhárok pod názvom Učarovala im krása tradícií v Ríme v roku 2005 a v tom istom roku sa zúčastnila 157. ročníka Slávností národov Mittel Europa v Cormons Giassicu v Taliansku. Na Slovensku bola pri krste knihy bývalého veľvyslanca vo Francúzsku pána Vladimíra Valacha (2003), účinkovala na Salašníckej noci v Starej Ľubovni (2004,2005), sprevádzala literárny večer pri príležitosti životného jubilea poetky Janky Chorvátovej (2004), zúčastnila sa Dní majstrov ÚĽUV-u v Bratislave (2004), bola pri stretnutí ministrov kultúry V 4 v Banskej Bystrici (2005), zúčastnila sa Eurofolklóru v Banskej Bystrici (2004, 2005), vystúpila na Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe, Hornonitrianskych folklórnych slávnostiach v Prievidzi, na 10. ročníku folklórneho popoludnia v Priechode a bola i pri odhalení pamätníka M. R. Štefánika v Sásovej.

Javorová húžva vystúpila ako hosť na celovečernom koncerte známeho speváka horehronských ľudových piesní Jána Ambróza v Banskej Bystrici a v Bratislave. Javorová húžva reprezentovala slovenský folklór v medzinárodnom kultúrnom centre RASA v Utrechte v Holandsku (4.2.2006). Michal Fiľo sa zúčastnil prezentácie slovenského folklóru v Maďarsku, Poľsku, Česku, Fínsku, Anglicku a v Číne. Okrem hry na spomínaných nástrojoch Michal Fiľo a Daniel Mudrák sú aj ich výrobcami a nositeľmi ocenenia Instrumentum excellens, ktorá sa pravidelne udeľuje v Detve na folklórnych slávnostiach výrobcom ľudových hudobných nástrojov.

Ján Kulfas – spev (1,2,4,7,9,12), fujara (1,2,4,6,7,12,13), drumbľa (8)
Michal Fiľo – spev (1,3,6,11), fujara (1,2,4,6,7,9,10,13), koncovka (3,11)
Daniel Mudrák – fujara (1,2,4,5,6,7,9,13), píšťalka (8), koncovka (3,11)

 1. Hej, kamaráti moji – Hej, zlapali Janíka
 2. Hej, ovce moje, ovce
 3. Hej, keď som ja valašil
 4. Joj, javorová húžva
 5. Hej, sanoval sa vták vtákovi
 6. Hej, načo ste ma, mamko
 7. Hej, pomaly, ovečky
 8. Páči sa mi, páči
 9. Idem, idem, lebo misím
 10. Hej, takie sa tie hory
 11. Hej, z jednej strany vàška
 12. Prečože ma môj bača klial
 13. Fujarové ozveny