Rómske piesne – raz veselé, inokedy clivé, sú pre mnohých poslucháčov melodické a ľubozvučné. Skrývajú v sebe nezvyčajné čaro a temperament. Práve rómske melódie zaujali ľudovú hudbu bratov Kuštárovcov natolko, že ich zaradili do svojho základného repertoáru.
Na tomto albume si môžete vypočuť známe i menej známe piesne slovenských, maďarských, vojvodinských, rumunských a ruských Rómov v podaní ľudovej hudby bratov Kuštárovcov (Peter je primášom a sólovým spevákom, Martin hrá druhé husle a spieva druhé hlasy) a troch speváčok. Na tomto zoskupení mladých ľudí je zaujímavé, že okrem dvoch muzikantov (kontrabasistu a klarinetistu) ostatní sú „rakle čháve“, čiže „nerómovia“. Bratia Kuštárovci majú k rómskemu folklóru osobitý vzťah, pretože už od detstva sa u starých rodičov hrávali s rómskymi deťmi a učili sa ich piesne. Najprv len foneticky, pretože textom nerozumeli, ale postupne si rómsku slovnú zásobu rozširovali. Peter dokonca dva semestre navštevoval kurz rómskeho jazyka na katedre rómskej kultúry v Nitre, takže dnes jeho základy ovláda a textom rozumie.
Ľudová hudba bratov Kuštárovcov pôsobí v súčasnej zostave od roku 1996. Venuje sa predovšetkým interpretácii ľudových piesní rôznych regiónov Slovenska a nestarnúcich melódií z celého sveta. Nezanedbateľnú časť jej repertoáru tvoria tu prezentované rómske piesne.

Ľudová hudba bratov Kuštárovcov
Peter Kuštár – 1. husle; Martin Kuštár – 2. husle
Milan Hronček – viola; Andrej Jarolín – cimbal
Jaroslav Kováč – kontrabas; Elemér Görči, a.h. – klarinet
Spievajú
Peter Kuštár (1,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,1618,19)
Martin Kuštár (1,3,4,5,7,8,9,12,14,16,18,19)
Dorota Dohnalová (2,6,7,12,17); Daniela Suchánová (2,5,7,12,15)
Adriana Jarolínová (10)

 1. Ola Roma palo droma (Slovakia)
 2. Avča more pale mande (Hungary)
 3. Gele čhavóre le drom (Romania)
 4. Te me, mamo, adarik džav – Mačiľom, mačiľom (Slovakia)
 5. Odí káli mačkica (Slovakia)
 6. Le savore naškeran (Romania)
 7. Láčho lavutár (Slovakia)
 8. Le romengri čhajóri – Dželem, dželem… (Balkan)
 9. Haj, haj, devla, so kerdiom (Romania)
 10. Ciganka je mala (Vojvodina)
 11. Evo banke, cigane moj (Vojvodina)
 12. Ajso čhávo ma mangelas – Ola Roma nič nakeren (Slovakia)
 13. Alacsony ház – Mikor mentem Slovákiába (Hungary)
 14. Cinďom pochtanóro – Ada dives báro bijav (Slovakia)
 15. Párne gada, cipelate (Hungary)
 16. Kalo gadóro – So kerava (Slovakia)
 17. Lele verde siminok (Romania)
 18. Oči čornye (Russia)
 19. Cigany ľúbjat koni (Russia)