“Pecníkovci doma i vo svete” je album Ľudovej hudby Juraja Pecníka, ktoré obsahuje 18 piesní. Tento album prináša pestrosť ľudových melódií a piesní, ktoré vás prenesú do sveta slovenskej kultúry.

Ľudová hudba Juraja Pecníka
Spievajú:
Miroslav Matušov (1,3,4,8,10,12,14,16), Tibor Sedlický (1-4,8,10,12,14,16), Štefan Turek (2,10,12), Juraj Pecník (2,10), Anna Pecníková (2,6,10,12,16), Anna Šatanová (10,12,16)

 1. Keď sme sa milovali
 2. Cigánske piesne I.: Načo pôjdem domov / Ach, mamičko, mamko moja
 3. Prší, prší, len sa leje
 4. Mám ja hrušku
 5. Škovránok (Grigoras Dinicu)
 6. Východoslovenské piesne: Padalo jabločko / ďaleká paseka
 7. Vrchárske melódie
 8. Slovenské tangá I.: Dve oči neverné (Gejza Dusík / Pavol Braxatoris) / Skôr, než odídeš (Jozef Frank / Boris Boca)
 9. Čardáš a-mol
 10. Cigánske piesne II.: Imar avel / Phadiľa, phadiľa / Akor e čhaj barikáni / Me nakamav
 11. Cirkus Renz (Gustav Peter)
 12. Nepovedz ty, dievča, materi / Ani sa mi nedeľa nedeje
 13. Židovské melódie: Hava Nagila / Hatikva / Haveinu Scholem Alejchem
 14. Slovenské tangá II.: Nečakaj ma už nikdy (Zdenek Cón / Otto Kaušitz) / Čo sa mi môže stať (Gejza Dusík / Pavol Braxatoris) / So slzami v očiach (Dušan Pálka) / Biele margaréty (Pavol čády) / Rodný môj kraj (Gejza Dusík Pavol Braxatoris)
 15. Variácie na rumunskú ľudovú pieseň (Toni Iordacha)
 16. Slovenské polky: Nájdem si ja muzikanta takého (František Kováčik / Miloš Pikulík) / Anka, Anka, ja ťa ľúbim (Ján Pelikán)
 17. Eviva Espaňa(Leo Caerts)
 18. Granada (Agustín Lara)