po goralsky

Dostupné na

spotifyamazon musicdeezergoogle play

Podrobnosti

Folklórny súbor Skorušina vznikol v roku 1988. Už takmer 20 rokov ho vedú manželia Robo a Gabika Vavrekovci. Súbor sa od svojho vzniku zameriava na spracovanie folklóru Oravy, no hlavne sa špecializuje na goralský folklór.

Týmto CD vám chceme priblížiť charakter a štýl goralských obcí Hladovka a Suchá Hora. Muzikanti, ktorí sa predstavujú, pochádzajú z dediny Hladovka. Sú to samoukovia a priami nositelia goralského folklóru z Hladovky. Hladovka a Suchá Hora patria medzi 24 obcí (na slovenskom a poľskom území), tvoriacich Goralskú nárečovú oblasť západnej a severnej časti hornej Oravy. Zatiaľ čo nárečie Suchej Hory odolávalo slovenským vplyvom, nárečie Hladovky im podľahlo v značnej miere, čím sa zároveň vyčlenilo zo skupiny oravských goralských nárečí a zaraďujeme ho k prechodným slovenskopoľským nárečiam. Goralské nárečia sa výrazne odlišujú od ostatných slovenských nárečí. Najväčšie odchýlky sú v oblasti hláskoslovia, najmä vokalizmu. Menšie rozdiely sú v tvarosloví, tvorení slov, slovnej zásobe a v syntaxi. Nárečie patrí medzi vzácne kultúrne hodnoty slovenského národa. Je v ňom zachovaná značná časť z toho, čo bolo charakteristické pre istý stupeň nášho jazyka i celej spoločnosti.

Kúpiť CD