Jurajovi Pecníkovi sa podarilo zaznamenať mimoriadny úspech tým, že zhromaždil špičkových primášov, kontrášov, cimbalistov, kontrabasistov a spevákov z oblasti Podpoľania a spoločne vytvorili Vrchársky orchester. Tento album prináša unikátne podanie piesní, ktoré sú v Podpoľaní dobre známe, a ukazuje hudobnú rozmanitosť charakteristickú pre tento región. Hlavným lákadlom sú výkony primášov, ktorí svojou hrou a improvizáciou poukazujú na rozdiely v interpretácii tradičných skladieb, odhalujúc tak bohatstvo miestnej hudobnej kultúry.

Juraj a jeho Vrchársky orchester sa predstavili na rôznych folklórnych festivaloch, ako sú Detva, Banská Štiavnica, Hrušov, Terchová, a získali si srdcia publika, ktoré nadšene ocenilo ich synergie hudby, spevu, tanca a tradičného odevu. Toto CD je výsledkom dlhoročných priateľstiev a vzájomnej podpory medzi umelcami, priateľmi a priaznivcami folklóru.

Vrchársky orchester pod vedením Juraja Pecníka
Husle: Juraj Pecník, Viliam Didiáš, Peter Brindzák, Juraj Stieranka, Michal Oťapka,
Martin Pecník, Tibor Sedlický
Violy: Peter Koza, Milan Hronček, Ján Pecník
Cimbaly: Martin Budinský, Milan Hronček ml.
Kontrabasy: Milan Gonda, Jaroslav Kováč

 1. Rozkazovačky – Horou, chlapci, horou…
  Spievajú: Milan Križo, Vladimír Homola, Igor Danihel, Ján Palovič, Ján Babic
 2. Vrchárske cifry
  Sólo husle: Juraj Pecník; Sólo cimbal: Milan Hronček
 3. Piesne z dolín – V zelenom hájičku…
  Spievajú: Anna Šatanová, Igor Danihel
 4. Piesne z vrchov – Pod oblôčkom fajalôčka…
  Spievjú: Ján Palovič, Anna Pecníková
 5. Súboj primášov
  Sólo husle: Juraj Pecník, Viliam Didiáš, Peter Brindzák, Juraj Stieranka,
  Martin Pecník, Michal Oťapka; Sólo cimbal: Martin Budinský
 6. Keď som bola s kamarátkou na bále
  Spieva Veronika Spodniaková
 7. Za Dunaj, za Dunaj
  Spieva Veronika Spodniaková
 8. Čardáše z dolín
  Sólo husle: Juraj Pecník, Viliam Didiáš, Martin Pecník, Peter Brindzák, Juraj Stieranka; Sólo cimbal: Martin Budinský, Milan Hronček
 9. Pod oblôčkom záhradočka – Myslela si moja mať
  Spievajú: Veronika Spodniaková, Anna Pecníková, Anna Šatanová
 10. Cimbal a Vrchársky orchester
  Vrchársky orchester vedie Viliam Didiáš; Sólo cimbal: Martin Budinský
 11. Vrchársky rozkazovači – Spoza vrch Poľany…
  Spievajú: Roman Malatinec, Ján Palovič, Vladimír Homola, Igor Danihel, Ján Chabada, Pavol Holík, Ján Babic, Ján Matuška
 12. Vrchárske z Očovej
  Sólo husle: Juraj Pecník, Peter Brindzák, Michal Oťapka
  Sólo cimbal: Martin Budinský, Milan Hronček