Pokračovanie radu nahrávok s Ľ.h. Jána Hrončeka z Hriňovej.

Ľudová hudba Jána Hrončeka:
Ján Hronček – 1.husle
Jaroslav Harazin – 2.husle
Peter Koza, Milan Berky – kontry
Viliam Kálay – cimbal
Jozef Kováč – basa
Spievajú:
Helena Melicherová (1,7)
Dana Karliková (2,9)
Zuzana Samošová (4)
Alena Karliková (7,15)
Mariana Lapinová (15)
Marián Fajčík (3,8,10,16)
Juraj Dorot (6,8,12,14)
Ján Paprčka (8,15,16)
Ženská spevácka skupina (1,11)

 1. Kedz tadeto pôjdem / Hájiček, hájiček, zelený hájiček
 2. Mám frajera v tej Hriňovej
 3. Ten hriňovský chotár / červená biela skala / Dolinôčka, doli-, dolina
 4. Mala som ja raz peknýho frajera
 5. Klikané
 6. Načo som sa ženil v septembri / Zamiloval som si diouča
 7. A v tej našej záhrade / Tak mi povedala šuhajkova mati
 8. Rozkazovačky I.
  Keby mi neboli bračeka zabili / Slniečko sa níži / Zaprelo sa diouča –
  Načo mi je, načo / Ej, mamička moja / Keď som chodil / A či sa mi snívalo
  čo ja smutná robiť mám
 9. Hriňovskí mládenci
 10. Čo sa stalo, stalo
 11. Kvitne ruža
 12. Hej, tichý vetrík po doline veje / Susedovci sa hnevajú
 13. Čechankárske
 14. Dolu od Poľany / Nebol som ja doma od včerajšku
 15. Ta išiel môj milý / A v tom našom dvore
 16. Rozkazovačky II.
  Veje vetrík poľom / Ani mi do domu nechoď / Zastavme sa, chlapci –
  Široký jarčok / Tečie vodička spod javoríčka / Povedže mi, moja milá –
  Keď som išiou cez tie vàšky