Ženská spevácka skupina TRIO Z CHOTÁRA je zoskupenie troch vynikajúcich speváčok z Terchovej. Vynikajú čistým dvoj- až trojhlasným speváckym prejavom, charakteristickým pre oblasť Terchovej a severného Slovenska. Účinkovali na mnohých prestížnych kultúrnych podujatiach po celom Slovensku, ako aj v Českej republike a v Chorvátsku. Ich originálny terchovský interpretačný štýl a precízny výber krojových doplnkov dáva ich účinkovaniu dôstojnú podobu.

Nahrávali pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Zúčastnili sa spoločných hudobných projektov s Ivou Bittovou (Staré nôty mladých strún Európy 2007), alebo s popredným slovenským organistom a pedagógom Stanislavom Šurínom na benefičnom koncerte Nádej pre Haiti (2010). Spolu s Ťažkou muzikou tvoria ucelený kolektív.

ŤAŽKÁ MUZIKA je voľné zoskupenie terchovských muzikantov, ktorí pôsobia v rôznych prestížnych terchovských muzikách. Vyznačujú sa svojským originálnym hudobným a speváckym prejavom, ktorý je charakteristický pre Terchovú a oblasť severného Slovenska. Názov skupiny je odvodený od ich telesnej hmotnosti. Vo svojom programe využívajú rôzne hudobné nástroje (husle, malá dvojstrunová basa, zvonkohra, píšťalky, heligónka), ktoré sú charakteristické pre región, z ktorého muzikanti pochádzajú.

Muzika si získala obdiv u poslucháčov, ktorí majú radi čistý neštylizovaný hudobný prejav. Uchovávajú a šíria pôvodnú ľudovú hudobnú kultúru v tej najstaršej podobe. Účinkovali na rôznych kultúrnych podujatiach na Slovensku, v Rumunsku medzi Slovákmi, v Poľsku, Českej republike a v Chorvátsku.

ŤAŽKÁ MUZIKA
Ján MIHO – heligónka, spev
Alojz MUCHA- 1. husle, spev
Vincent KRKOŠKA – 2. huslele, spev
Ladislav HANULIAK – kontra – husle, spev
Rudolf PATRNČIAK – terchovská basička, spev
TRIO Z CHOTÁRA
Paulína OPÁLKOVÁ
Margita MIHOVÁ
Margita HAJŠELOVÁ

1. Niže lipky, vyše lipky
2. Naučel sa do nás chodiť – Za našími humny je studnička
3. Rozsutec, Rozsutec
4. Narástol mi pod okienkom hrebíček – Vtedy mi mesiaček
5. A veru, sokole
6. Ej, hory, hory, hory čierne
7. Hore háj, dolu háj – Nadol, chlapci, nadol
8. Hej, šuhaj, šuhaj, ja ťa poznám
9. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť
10. Poniže Zborova
11. Poj, šuhaj, do hája
12. De si bola, Handulienka moja
13. Terchovské cifry starých primášov
14. Janíčko, Jano náš
15. Robela som pri murároch
16. Keď vyndem na vŕšček
17. Keď ja pôjdem k diefčaťu švárnemu
18. Bačovské melódie (podľa hry Vincenta Patrnčiaka)
19. Poďme, chlapci, poďme zbíjať – V murovanej pivnici
Bonus:
20. Hore háj, dolu háj – Nadol, chlapci, nadol