Terchovská muzika PUPOV pokračuje vo svojej folklórnej tvorbe vydaním druhého hudobného nosiča. Názov súboru PUPOV je odvodený od názvu vrchu, pod ktorým sa narodil Juraj Jánošík.

Výber piesňového repertoáru a melódií sa riadil ich obĺú- benosťou v rámci nášho blízkeho ako aj širokého okolia. Samozrejme sa nám do košíka nevošli všetky, ale pevne veríme, že si mnohí z Vás tu nájdu tú svoju a od srdca si s nami zaspievajú. Keď Vás naše piesne rozveselia, nás to poteší a určite podnieti k ďalšiemu tvorivému oživeniu krásneho folklórneho dedičstva.

Spracovanie hudby, spevu a ich interpretácia pripomínajú majestátnosť Vrátnej doliny, ľubozvučnosť vtáčieho spevu a lásku k rodnému kraju. Prajeme Vám príjemné počúvanie terchovskej “abecedy” – Na terchovskom humne.

Terchovská muzika PUPOV:
Jozef Guláš – 1. husle, basička, spev
Miroslav Bízik – 2. husle, 1. husle, spev
Rastislav Guláš – husľová kontra, spev
Jozef Tichý – violová kontra, spev
Lukáš Tichák – basička, heligónka, spev
Ženská spevácka skupina:
Alena Tichá
Eva Repáňová
Mária Patrnčiaková

 1. Hrajže mi, muzička / V pondelek doma nebudem
 2. Pijanské – Čin, čin, borovička / Budem piť, budem piť / Krčmárečka v šenku / A veru píjali tí naši otcovia / Keby ja vedela
 3. Ore Jano čo môže / Trcipolka
 4. Janko, Janko, zlá rada
 5. Keď som išiel od svej milej / Ej, jačmeň, jačmeň / Tak mi povedali / Nemysli si, šuhaj / A ja som povedal
 6. Hore Belú voda beží / Prečo sa pobili / Lepšia je Belianka
 7. Moči diefča konope / Hej žandári, žandári
 8. Vohľadnícke: Idem na vohlady / Frajerečka v šírem / Diefča spod Sokolia
 9. Veru mi je dobre
 10. Vyletela holubička / Keď ja pojdem na Oravu
 11. Počkajže, ty kučeravá / Išlo diefča na spoveď
 12. Keď som išiel z Kramariše
 13. Zaspieval mi sláviček
 14. Keby moje rúčky
 15. Čierne oči, choďte spať / Veď je tá Terchová